GEVELREINIGING Lendelede

Gevelreiniging van muren uit metselwerk in regio Lendelede

Nevelstralen gebeurt bij oppervlakkig aangetaste gevels die worden proper gezet door eenvoudigweg water te verstuiven. Daardoor zijn groene aanslag, mossen, uitwerpselen van vogels en sporen van uitlaatgassen rap weggewist. Op authentieke en waardevolle gevelelementen trouwens is enkel nevelstralen aanbevolen.

 

Stoomreinigen, een andere zachte straaltechniek, maakt gebruik van een stoomgenerator die warm water op de gevel vernevelt en op die manier aangekoekt vuil en verontreiniging losweekt. Voor eerder poreuze materialen trachten we de volumes aan water te beperken.

 

Sterk vervuilde gevels bestaande uit harde baksteen met geringe porositeit kunnen de hogedrukreiniger aan mits oordeelkundig gebruik en de juiste timing. Afhankelijk van de materiaalsoort is hardnekkige vervuiling eventueel door zandstralen te bestrijden maar lichtere variëteiten zoals kalksteen bijvoorbeeld, hebben er geen deugd van.

Hetzelfde geldt voor de laatste keuzeoptie in de rij: vochtstralen. Dit is een nadrukkelijkere vorm van zandstralen waarbij water aan de granulaten is toegevoegd.

De techniek van het CO2 stralen bedient zich van droogijs dat het oppervlak aan hoge snelheid afkoelt waardoor het vuil direct loskomt. Fervent voorstander van chemisch reinigen zijn we niet onder andere door de milieubelasting. Daarom proberen we eerst de andere methoden uit.

BETONMUREN, BALKONS, TERRASSEN & INDUSTRIEVLOEREN REINIGEN

Dezelfde reinigingstechnieken zijn van toepassing voor betonconstructies, betonwoningen, betonwanden, betonvloeren, balkons, klinkers. Meest gebruiken we de hogedrukreiniger met toevoeging van natuurlijke schoonmaakmiddelen.

crepigevels reinigen in regio Lendelede

 

Er bestaan 2 categorieën crepi, soms moeilijk van elkaar te onderscheiden: minerale crepi en kunsthars crepi, ook synthetische sierpleister genoemd. De eerste soort is ruwer en krijgt een dikkere laag, de tweede egaler en doorgaans van recentere datum.

De reinigingstechniek van het nevelstralen geniet de voorkeur ingeval van minerale crepi; voor kunstharspleister is stoomreinigen of omzichtig onder hogedruk reinigen aangewezen.

gevelreinigingstechnieken naargelang de materiaalsoort 

Elke aanpak in gevelreiniging is weer anders maar in de regel gaat het om afspuiten onder druk of nevelstalen, reinigen onder stoom, luchtgommen of zandstralen, vochtstralen, chemisch reinigen. De te behandelen materialen (steen, harde steen, zachte steen, natuursteen, beton), aard en graad van vervuiling alsook praktische omstandigheden vormen de criteria.